Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia i obwieszczenia

OBWIESZCZENIE

STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO

O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Na podstawie art. 36, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), art. 8 i art. 113 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 4g i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311), mając na uwadze prowadzone postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty zajęte na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kazanie, w obrębie ewidencyjnym Kazanie, gm. Lubraniec”, oznaczone numerem działki 57/9 o powierzchni 0,1568 ha (wydzielone z działki o nr ew. 57/1) położone w obrębie Kazanie, jednostka ewidencyjna Lubraniec – Obszar Wiejski, które na podstawiedecyzji Starosty Włocławskiego Nr 33/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. znak: BUD.6740.1.1043.2023.MK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przeszły z dniem 5 stycznia 2024 r. z mocy prawa na własność Gminy Lubraniec

zawiadamiam,

że przedłuża się termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 30 września 2024 r. z uwagi na konieczność zebrania kompletnego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie. (…)

Do pobrania:  PDFtreść obwieszczenia (331,61KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego